lunduniversity.lu.se

LUSAX Security Informatics

Lund University School of Economics and Management

Welcome to Lusax

Lusax is a multidisciplinary research project focusing on the transformation of the global security industry, with a an emphasis on the shift from analog to digital technology platforms, and its consequences for corporate strategy, global demand and supply, market expansion, and organizational management.

Events

Meet the Lusax team at the following events in 2016-17:

Latest press and publications

 • Forskare på Trygghetskamerans dag: Säkerhetskameror har brottspreventiv effekt, (2017), Tryggare samhälle, Nr 2
 • Kameror i Seved motiveras med hög oanmäld brottslighet, (2017) SecurityUser.com
 • Ny teknik och omvärldsoro lyfter säkerhetsbranschen, av Hanna Johansson (2017), HD-Sydsvenskan.
 • Benjamin Weaver och Markus Lahtinen (2016), Kameraövervakningens effekter - vad vet vi och vad vet vi inte? i Petterson, T. & Agrell W. (Ed.) Övervakning och integritet, Carlsson.
 • Det behövs fler visionära säkerhetschefer, av Lotta Eriksson (2016), Sejf Nr 2
 • Övervakningen ökar kraftigt: ”95 procent har kameror”, av Marit Fahlander (2016), Svenska Dagbladet
 • Polisen vill kameraövervaka torgen i Tensta och Rinkeby, av Marit Fahlander (2016), Svenska Dagbladet
 • Kameralag i fokus på välbesökt event, av Gustav Alexandrie (2016), Detektor Scandinavia nr 3
 • Polisen vill ha kameror i Rinkeby och Tensta, av Maria Rydhagen, (2016), Expressen
 • Kameraövervakning minskade skadegörelse på skolor, av Lennart Alexandrie (2016), SecurityUser.com
 • Dokument: Kameraövervakning & brottsprevention, av Gustav Alexandrie (2016), Detektor Scandinavia nr 2
 • Kameror - trygghet eller övervakning?, av Bänkt Olsson (2015), Aktuell Säkerhet, Nr 4. (sid1; sid2)
 • Brottsuppklaring i fokus på Trygghetskamerans dag (2015), av Lennart Alexandrie, Detektor Scandinavia Nr 3
 • "Vi lagstiftare behöver veta mer om kameraövervakningens effekter", av Maria Abrahamsson (2015), SecurityWorldHotel.com

 • Kameraövervakningens effekter - vad vet vi och vad vet vi inte? av Benjamin Weaver och Markus Lahtinen (2015), I Agrell, Wilhem (Ed.) Övervakning och integritet - en antologi (rapport till MSB).
 • Övervakning av svenskar ökar, SR (13 maj 2015)
 • Kameraövervakningslagen måste baseras på det som gäller idag, av Åke Andersson (2015), Securityuser.com
 • Digitisation and the physical security industry, by Markus Lahtinen (2015) SourceSecurity.com
 • Politiska beslut grundas på snäv forskning om kameror, av Lennart Alexandrie (2015) Securityuser.com
 • Professionalising security management by challenging established notions, by Markus Lahtinen (2014) SourceSecurity.com
 • Lusax presentation om kameraövervakningens effekter, Workshop om övervakning och integritet, organiserad av Wilhelm Agrell på uppdrag av Myndigheten for samhällsskydd och beredskap (MSB), 5 mars 2014 i Lund
 • Säkerhetschefens roll – ny forskning från Lund, by Jenny Persson (2014) Aktuell Säkerhet 2-2014
 • Felaktiga slutsatser om effekter av kameraövervakning, by Benjamin Weaver (2012) Aktuell Säkerhet 7-2012 (sid1; sid2)
 • Kunskaper i ekonomi och företagsledning – viktigt för professionalisering av säkerhetsarbetet, by Markus Lahtinen (2012) Aktuell Säkerhet 6-2012 (sid1; sid2)
 • Bilden av säkerhetschefen inte rättvisande, by Markus Lahtinen (2012) Aktuell Säkerhet 5-2012 (sid1; sid2; sid3)
 • Vilja att minska svinn och stölder bakom videoövervakning i handeln, by Thomas Kalling, Markus Lahtinen & Benjamin Weaver (2011) Aktuell Säkerhet 7-2011 (sid1; sid2)